Koncert med Holstebro Gospelkor

 

Den 16. november gav Holstebro Gospelkor en fantastisk koncert i en fyldt kirke i Rødding.

Afsked med Jakob

Søndag d. 26. august 2018 var der afskedsgudstjenester og sammenkomst

for vores afholdte sognepræst Jakob Fløe Nielsen. Han har været præst i sognene i 27 år.

Først var der gudstjeneste i Lihme Kirke, hvor ca. 70 var mødt for at tage afsked.

 Kl. 10.30 var der gudstjeneste i Rødding Kirke med ca. 150 sognebørn, og her deltog spejderne med faner, og kirkekoret sang nydeligt.

Efterfølgende holdt menighedsrådet en uformel sammenkomst i forsamlingshuset, med deltagelse af ca. 160 personer.

Vi fik lidt at spise, sang nogle af Jakobs ynglings salmer og sange og der blev holdt taler.

Her blev der rettet en stor tak til Jakob for alt, hvad han har været for os alle, det store engagement både i kirkelig regi, men også i lokalsamfundet.

Til sidst holdt Jakob en tale, hvor han takkede alle for de mange år.

 

Vi ønsker nu Jakob et godt og velfortjent otium.

Jakobs afskedsord

Kære alle i Rødding, Lem, Lihme og Vejby sogne.                                      

Tak for 27 dejlige år som præst iblandt jer. Tak for en masse gode samtaler. Tak for fortrolighed og overbærenhed. Tak til alle ansatte ved kirkerne for et godt samarbejde gennem alle årene. Tak til de skiftende medlemmer af menighedsrådene. Først fordi I valgte mig, siden fordi I holdt mig ud og sidst for den flotte og festlige afskeds-fest. Sidst men ikke mindst: Tak til Anna-Mette for altid god sparring gennem 16 år. ”Mor jer nu godt, når jeg er borte. Jeg ønsker jer sange og kærlighed.”  

Kærlige hilsner      

 Jakob

Del dette:
Det smukt pyntede alter
Jakobs store familie i en fyldt kirke
Spejderne bærer fanen ind
Kirkekoret i baggrunden
Jakob sagde farvel til alle efter gudstjenesten
Menighedsrådsformand Margit Bisgård byder velkommen og holder tale for Jakob.
Fra sammenkomsten i forsamlingshuset
Elisabeth Juul ved klaveret.
Forhenværende menighedsrådsformand Gunhild Rasmussen holder tale.
Sognepræst Anna-Mette K. Jørgensen holder tale.
Provst Susan Aaen holder tale.
Benny holder tale
Jakob lytter fornøjet til alle de pæne ord.
Jakobs afsluttende tale.

Jakobs sidste gudstjeneste i Lihme

 

Gudstjeneste i Gyldendal

Del dette:

Til toppen


Sogneudflugt til Fur d. 12/-2018

Sogneudflugt til Fur
 

Fastelavnsfest i sognehuset 2018