Adventsgudstjeneste og Luciaoptog i Rødding Kirke den 7. dec

Elever fra  Rødding skole (VSD) gik Lucia 

 

Busk og Reformation

Søndag den 29. oktober afholdtes kombineret BUSK-gudstjeneste og Reformationsjubilæum i Rødding Kirke og Sognehus.

I gudstjenesten deltog ca 130 mennesker. Efter gudstjenesten var der kaffe- og kagebord i Sognehuset, hvor de deltagende kager i reformationsjubilæets LUTHER LAGKAGE-konkurrence blev fortæret, her deltog ca 100 mennesker

Den kagespisende forsamling
De konkurrerende kager
Konkurrencens dommer Jørgen Breum, der udpeger vinderlagkagen, der på det tidspunkt desværre er blevet spist!
 

Høstgudstjeneste i Vejby Kirke den 17.sept. 2017

Billeder fra sogneudflugten til Livø den 20. august 2017

Stemningsbilleder fra Pinsegudstjenesten i Skive anlæg 2017

Kirkegårdsvandring i Rødding 23. maj 2017

Tirsdag d. 23. maj var der kirkegårdsvandring på Rødding Kirkegård.

Ca 50 nuværende og tidligere Rødding-boere var mødt op til en spændende aften.

Kirkegårdsleder Helle Gori fortalte lidt om kirkens historie, indretning af kirkegården,

Arbejdsrytmen på kirkegården og også om, hvordan det gjaldt om at tilpasse kirkegården efter nutidens ønsker og behov mht. begravelser.

Hun nævnte også, at der var kommet nye arbejdsmiljømæssige krav, som ville få indflydelse på grandækningen.

Tidligere formand Gundhild Rasmussen fortalte om forskellige gravsteder på kirkegården.

Hun fortalte, hvilken betydning personerne, som var begravede, havde haft i Rødding sogn.

På Rødding kirkegård står der rigtig mange gravsten, som er taget væk fra udløbne gravsteder.

Disse skal registreres og det skal vurderes, hvilke der er bevaringsværdige.

Sognepræst Jakob Fløe Nielsen fortalte om reglerne for dette gennemgribende stykke arbejde,

og viste os også flere sten, som var specielle og derfor bevaringsværdige.

Aftenen sluttede af med kaffe, serveret af lokalrådet, og aftensang i

Påskevandrings-gudstjeneste i Lihme Palmesøndag

Vejret var i den grad med os, da vi holdt påskevandring i og omkring Lihme Kirke i år.

Ca 50 mennesker både børn og voksne var mødt op. Vi begyndte gudstjenesten inde i kirken, men gik efter at have sunget et par salmer ud på kirkegården, hvor Anna-Mette fortalte om indtoget i Jerusalem ude ved kirkegårdslågen. Dernæst gik vi igen ind i kirken hvor Jakob fortalte om skærtorsdag ved et påskebord, der var dækket i koret. Vandringen fortsatte til kapellet, hvor Anna-Mette fortalte om langfredag. Vandringen sluttede ved kirkens apsis, hvor Jakob fortalte om påskedag og hvor alle fik en påskelilje. Gudstjenesten sluttede med altergang. Efter gudstjenesten spiste alle, der havde tid, pita-brød i graverhuset.

Jakob Fløe Nielsen

Spændende aften med forstander og elever fra Hald Ege Efterskole d,

 

Tirsdag den 4. april fortalte forstander Erik Junker og eleverne Naja og Anders fra Hald Ege Efterskole om skolens rejse til Ghana i vinter. det var i høj grad eleverne, der førte ordet, og de fortalte engageret og medrivende om deres oplevelser med hullede jordveje, samarbejde og fodboldkamp med ghanesiske unge, vandreture ad smalle tovbroer 50 meter over regnskoven, men også om den proces de selv havde gennemgået med overvindelse af deres egen medbragte trang til komfort og deres skepsis over for fremmede spisevaner og fødevarer. Erik Junker omtalte rejsen som et dannelsesprojekt, og elevernes fremstilling viste tydeligt, at netop det mål i høj grad var nået med turen.

Der var kun mødt 16 til foredraget, og det var synd at der var så få, for de der kom fik virkelig en oplevelse med hjem.

Jakob Fløe Nielsen

Fortælleaften i Lem Kulturhus

Lokalrådet ved Lem Kirke afholdt onsdag den 8. marts en spændende fortælle-aften i Lem Kulturhus med Ivan Andersen fra Krejbjerg.

Ivan fortalte engageret om det smukke, spændende og gæstfrie land Rumænien og om et skolesamarbejde, der udviklede sig til venskaber og hjælpearbejde. Ivan fortalte om romaer - sigøjnere, lidt om deres historie og om deres forhutlede og ubeskriveligt fattige tilværelse i et velhavende EU.

I pausen var Lokalrådet vært med kaffe og hjemmebag for de knap 30 fremmødte, der havde en god aften med stor spørgelyst.

 Entreindtægten og lidt mere gik ubeskåret til hjælpearbejdet.

Vagn Lykke