Lihme Kirke

Lihme Kirke
Øster Hærup Strandvej 1A
Lihme
7860 Spøttrup
Vis på kort

Kort om Lihme sogn og kirkens historie

Lihme Kirke er en af landets ældste kirker med et væld af spændende detaljer, som man kan bruge dage på at studere. 

I Lihme sogn bor der knap 800 mennesker. Det ligger i Spøttrup kommune, Salling provsti, Viborg Stift og amt. 
Kirken er åben fra morgenringning til aftenringning.

Kirkens historie
Lihme kirke er en af landets mest særprægede og spændende kirker. Den har kun undergået relativt små ændringer gennem tiden, så man i dag ser kirken omtrent som man så den i middelalderen. Kun kirkens vestende fremtræder i dag væsentligt anderledes end i middelalderen. Det der gør Lihme Kirke til noget særligt er dels dens velbevarethed. Men ikke kun det. For i selve sin stil skiller kirken sig ud fra næsten alle andre danske landsbykirker. Det hænger formentlig sammen med at kirken i Lihme er bygget under engelsk påvirkning, mens påvirkningen i dansk kirkebyggeri ellers tiest er kommet sydfra. Hvad de mange spændende detaljer i Lihme Kirke angår, vil jeg henvise besøgende til den fremragende beskrivelse af kirken, der kan købes i våbenhuset. Her vil vi kun fæste os ved de store træk.

Kirken er formentlig bygget i arbejdsgang, mens det almindelige ellers har været at kirkerne blev bygget i etaper begyndende med koret. Særligt bemærkelsesværdigt er det, at den tilsyneladende har haft tårn altid. Ikke det høje transformatorlignende tårn, vi kender i dag, men et lavt granittårn, der har hævet sig nogle meter over kortaget.

Som alle andre danske middelalder kirker har Lihme Kirke haft indgang både i syd- og nordsiden, - mands- og kvindedør. Når man går rundt om kirken mærker man sig kvindedøren mod nord. Den er i dag blændet, men indramningen ses tydeligt i muren og er et fint stykke stenhuggerarbejde.

Netop de udhuggede sten, som kirken er så rig på er med til at gøre det til en helt speciel oplevelse at besøge kirken. Der er vilddyrene udhugget i sten, der strækker sig ud fa korgavlen mod øst. Der er dørindramninger, både den nævnte kvindedør, men også kordøren mod sydøst og mandsdøren, som nu er indgang fra våbenhuset. Der er de gådefulde stenhoveder, der uudgrundeligt stirrer mod vest fra tårnets mur, og så er der endelig døbefonten, et stykke billedhuggerkunst som i sine motiver spænder fra ro til det mest rasende, blodige drama. Der er givet mange forskellige bud på fortolkninger af døbefontens billedfrise, men endnu har ingen kunnet sige: her er fortolkningen, så enhver kan i betragtningen af disse næsten tusindårige billeder give sin fantasi og sine tanker frit spil.

I middelalderen hørte Lihme Kirke under domkapitlet i Viborg. Efter reformationen hørte den under hovedgården Kaas. Fra denne periode stammer det meste af løsøret i kirken: stolestaderne i øverste del af kirken, prædikestolen og altertavlen. Fra vor egen tid mærker man sig messehagelen tegnet og vævet af billedvæveren Liv Stange. Messehagelen griber et korsmotiv fra korhvælvingens kalkmalerier og bringer det ned midt i korrummet i en farvesætning, som samler og fortætter kirkens farver svævende midt i rummet.

 
Del dette: