Da Dannebrog faldt ned: Flagets tilblivelse og vor danske identitet.

Foredrag 27. august kl. 19.00 i Sognehuset i Rødding ved Brian McGuire.

McGuire, der i en menneskealder har arbejdet som professor i historie på ved RUC, er - som navnet antyder - ikke født i Danmark. Det har givet ham en særlig vinkel at anskue det med danskheden fra. Om sig selv og sit foredrag skriver han: ”Jeg er født på Hawaii og voksede op i Californien. Derfor gik jeg ud fra, at min identitet skabtes af "The Stars and Stripes", det amerikanske flag. Men en dansk pige kom i vejen, og derfor fik jeg det privilegium at kunne vælge Dannebrog og en dansk identitet. Som historiker har jeg altid været fascineret af, at danskere har så stærk en nationalbevidsthed, uden nødvendigvis at være nationalistiske. Mit foredrag vil handle om den danske dobbelthed: myten om at vi har modtaget vores flag fra selveste Himmelen og samtidig en blufærdighed overfor de store nationale udtryk som vi kender fra Frankrig og USA. Jeg vil redegøre for Dannebrogs tilblivelse og dermed skabelsen af en særpræget dansk identitet.”

Del dette: