Vedtægt for menighedspleje

Menighedsplejen er drevet af Rødding-Lem-Lihme-Vejby menighedsråd.
Menighedsplejens formål er at formidle hjælp til økonomisk nødlidende enkeltpersoner og familier i pastoratet. 
Menighedsplejen bestyres af pastoratets præster. 
Menighedsrådet udpeger én af præsterne til formand for menighedsplejen. 
Der afholdes mellem præsterne mindst et møde årligt inden udgangen af november, på mødet/møderne foretages uddeling af menighedsplejens midler. 
Der føres protokol over uddeling af menighedsplejens midler. Protokollen er kun tilgængelig for menighedsrådets medlemmer og er omfattet af disses tavshedspligt. 
I menighedsplejen indgår midler indsamlet i kirkerne til formålet, renterne af de af sognenes præster bestyrede legater samt penge indkommet ved salg af kaffe og brød til menighedsarrangementer. Menighedsplejens midler indgår i kirkekassen og regnskabet  føres som en del af kirkekassens regnskab. Der kan endvidere indbetales frivillige bidrag til menighedsplejen. 
Der foretages uddeling af menighedsplejens midler mindst én  gang årligt. Midlerne kan uddeles efter ansøgning og uansøgt. 
Der annonceres i lokalpressen hvert år i november om uddeling af julehjælp. 
Vedtægterne offentliggøres på pastoratets hjemmeside. 
Vedtaget på menighedsrådets møde 28/4 2009  

Frivillige bidrag kan indbetales til vor konto i Sparekassen Vendsyssel, reg. 9070  konto 2600052805

Bidrag kan også overføres via Mobil Pay på nr. 92052 – Bemærk venligst overførslen med teksten: Menighedspleje.