Menighedsrådsmøder 2021

Tirsdag den 12. januar kl. 17.00

Onsdag den 10. februar kl. 18.00

torsdag den 18. marts kl. 17.00

Tirsdag den 23. marts kl. 19.00  (fællesmøde)

Alle møder holdes i Sognehuset, Rødding.