Menighedsrådsmøder i 2017

Torsdag d. 30. marts 2017 kl. 19,00 i Sognehuset, Rødding

Tirsdag d. 2. maj 2017 kl. 19,00 i præstegården, Lem

Torsdag d. 8. juni 2017 kl. 19.00 i sognehuset, Rødding

Torsdag d. 29. juni 2017 kl. 19.00 i Præstegården, Lem

Torsdag d. 17. august 2017 kl. 19.00 i Sognehuset, Rødding

Torsdag d. 21. september kl. 19.00 i præstegården, Lem

Torsdag d. 26. oktober 2017 kl. 19.00 i sognehuset, Rødding

Torsdag d. 23. november 2017 kl. 19.00 i præstegården, Lem

 

Torsdag d. 25. januar 2018 Fællesmøde for lokalråd og menighedsråd, Sognehuset, Rødding