Det nye menighedsråd

                                                                                 

Valgt for Rødding blev:

Margit Bisgård

 

Dorthe Stampe

 

Ulla Østerballe

 

Heidi Andersen

Stedfortrædere:

Larissa Aalbers

 

Lene Damholt Jensen

 

 

Valgt for Lem blev

Ole Møller Andersen

Stedfortræder:

Joan Dahl Andersen

 

Dorthe Vistisen

 

 

Valgt for Lihme blev:

Jenetta Aalbers

Stedfortræder:

Bertel Trærup

 

Lone Wagner

 

 

Valgt for Vejby blev:  

John Rusbjerg Pedersen

Stedfortræder:                     

Mette Sloth Høstgård           

 

Anne Røndal (Sognepræst (kirkebogsfører))
Nymøllevej 9
Rødding
7860 Spøttrup
Tlf: 97561044 - mobil: 21745334
Email: akj@km.dk 

Anna-Mette Korshøj Jørgensen (Sognepræst)
Hostrupvej 24
Lem
7860 Spøttrup
Tlf: 97568270
Email: amkj@km.dk