Hvad er et lokalråd?

Lokalrådenes overordnede formål er at bidrage til at bevare og evt. udbygge det lokale kirkelige engagement i det enkelte sogn.

Deres opgave er at tage initiativ til arrangementer, møder, foredrag og andre kirkelige aktiviteter og evt. at komme med idéer og forslag til udsmykning af kirke og kirkegård og sogne- og menighedslokaler.

De bistår desuden ofte ved menighedsrådets, aktivitetsudvalgets og præsternes arrangementer og møder.