Rødding, Lem, Lihme og Vejby Kirkegårde 2017

Oversigt over gravstedstyper:

 

Kiste gravsteder

1.     Individuelt anlagt gravsted beregnet til en, to eller flere kister og evt. urner.

2.     Gravsted i græsplæne med mindeplade.

3.     Anonym gravsted i fælles mindeplæne. Her begraves kisten uden nogen form for markering, hverken med sten eller andet. Der må kun sættes blomster og kranse på det fælles mindesmærke.

 

Urne gravsteder

4.     Individuelt anlagt gravsted til 2 urner.

5.     Gravsted med plads til 2 urner i græsplæne med mindeplade. Blomster må kun anbringes i de tilkøbte vaser. I græsslånings-

perioden 1/4 - 31/10 må der ikke anbringes andet på gravstedet.     Buketter fjernes af personalet efter behov. Det er muligt i vinterperioden at anbringe en krans, dekoration eller lignende ved stenen. Skal dog fjernes senest d. 31/3.

6.     Gravsted i et eksisterende kistegravsted.

7.     Anonym gravsted i fælles mindeplæne. Her nedsættes urnen uden nogen form for markering, hverken med sten eller andet. Der må kun sættes blomster og kranse på det fælles mindesmærke.

 

Gravsteder erhverves for en brugsperiode svarende til fredningsperioden. Ved senere begravelser forlænges brugsperioden, så den svarer til gravstedets længstvarende fredningsperiode.

 

Fredningstid

Fredningstiden er den tid, hvor en grav skal ligge urørt.

For kister er fredningstiden 30 år og for urner 10 år.

 

Kort før fredningstidens udløb vil kirkegårdslederen eller kirkeværgen rette henvendelse til gravstedsindehaveren, hvorefter der laves aftale om fornyelse eller evt. sløjfning af gravstedet.

 

Ren- og vedligeholdelse

Der er obligatorisk betaling for vedligeholdelse af gravsteder i græsplæne (nr. 2, 3, 5 og 7) i hele fredningstiden.

Øvrige gravsteder må man naturligvis gerne selv passe, men man kan også vælge at lade kirkegården passe gravstedet. Der kan vælges mellem følgende to muligheder:

1.   Man kan aftale med kirkegårdslederen, at kirkegården står for renholdelse. Betaling herfor sker en gang årlig efter regning.

2.   Man kan oprette et såkaldt gravstedslegat, hvilket betyder, at der indbetales et beløb for hele aftaleperioden til kirken, der herefter overtager ren- og vedligeholdelse af gravstedet i den aftalte periode. Dette er sikret mod taksstigninger. Henvendelse om gravstedslegat skal ske til kirkegårdslederen eller kirkegårdskontoret.

 

Begge ordninger kan udvides til også at omfatte grandækning og/eller plantning af forårs- og sommerblomster.

 

Yderligere oplysninger

Henvendelse om erhvervelse og fornyelse af gravsteder, samt om vedligeholdelse rettes til kirkegårdslederen, som også vil kunne besvare de spørgsmål, som ikke er dækket ind i denne lille oversigt.

Man er også velkommen til at kontakte kirkegårdskontoret.

 

 

Rødding-Lem-Lihme-Vejby kirkegårdskontor                                                      Hostrupvej 17A, Lem 7860 Spøttrup

Tlf. 97 56 66 88  træffes fredag 8 - 13  e-mail: kirkekontor@rllv.dk

Tlf. 24 62 33 34  Kirkegårdsleder Helle Gori

 

Kirkeværge: 

 

John Rusbjerg Pedersen, Gadekæret 12, Vejby tlf. 97 56 62 62

 

 Takster 2019

 

Erhvervelse af gravplads for fredningstiden (betales forud):

 

Medlemmer af folkekirken

Ikke medlemmer af folkekirken

Kisteplads

Gratis

816,10 kr. pr. år (min. 30 år)

Urne-/barnegravsted

Gratis

311,05 kr. pr. år (min. 10 år)

Fornyelse efter fredningstiden   : gebyr på 361,60 kr.

Bestillingsarbejde timeløn       :               452,00 kr.

 

Gravkastning:

 

Medlemmer af

folkekirken

Ikke medlemmer af

folkekirken

Kistegrav

gratis

3.977,60 kr.

Barnegrav

gratis

1.808,00 kr.

Urnenedsættelse

gratis

  723,20 kr.

 

Ren- og vedligeholdelse - årlig aftale:

 

2019

2 kisteplads

1.356,00 kr.

Urne-/ barnegravsted

   777,43 kr.

 

Ren- og vedligeholdelse - flerårlig aftale (gravstedslegat):

 

10 år

20 år

30 år

1 kisteplads

  9.040,00 kr.

18.080,00 kr.

27.120,00 kr.

2 kisteplads

13.560,00 kr.

27.120,00 kr.

40.680,00 kr.

Urne gravsted

  7.774,30 kr.

15.548,60 kr.

23.322,90 kr.

Urne i plæne m. plade

  5.966,30 kr.

11.932,60 kr.

17.898,90 kr.

Kisteplads anonym

-

-

16.950,00 kr.

Urneplads anonym

  3.390,00 kr.

-

-

 

 

Begge former for ren- og vedligeholdelsesaftaler kan suppleres med grandækning samt forårs og/eller sommerblomster.

 

 

Del dette: