Kontaktoplysninger

Henvendelse vedr. dåb, vielse, begravelse mv.

Sognepræsterne:

Embedet vakant i Rødding fra 1/9-31/10 – henvendelse til sognepræsten i Lem

Fra 1/11: Anne Røndal, tlf. 97 56 10 44 el. mail: 

Anna-Mette K. Jørgensen, Lem- tlf. 97 56 82 70 - mail: amkj@km.dk 

 

Menighedsrådsformand:

Margit Bisgård, Rødding - tlf. 21 61 24 55 - mail: storstenen3a@gmail.com 

 

Kirkegårdskontoret:

Sekretær Inge Marie Nielsen - Tlf. 9756 66 88 -  Mail: lemkgd@mail.dk 

Træffes fredag kl. 8-13

 

Henvendelse vedr. kirkegårdene:

Kirkegårdsleder Helle Gori - tlf. 24 62 33 34 - mail: lemkgd@mail.dk

 

Kirkebilen: 

Kan bestilles til højmesser og kirkelige arrangementer hos Skive Taxi på tlf. 97524700

Del dette: