Kirke for børn

6.feb. kl.17.00 i Rødding kirke. Kl.17.30 tilbud om fællesspisning i Sognehuset. Tilmelding til spisning til Anne Røndal

3.marts kl.17.00 i Rødding kirke. Kl.17.30 tilbud om fællesspisning i Sognehuset. Tilmelding til spisning til Anne Røndal 

2.april kl.17.00 i Rødding kirke. Kl.17.30 tilbud om fællesspisning i Sognehuset. Tilmelding til spisning til Anne Røndal