Sorggruppe

I lighed med sidste år opretter jeg en sorggruppe i vintermånederne.

Sorggruppen er et tilbud til alle, der på en eller anden måde er ramt af sorg og som har brug for at søge at håndtere deres sorg i samarbejde med andre.

Gruppen mødes hver anden torsdag i november, december, januar og februar. Første gang vi mødes er 9/11 kl 16.00 i Sognehuset i Rødding, Nymøllevej 9.

Med venlig hilsen

Jakob Fløe Nielsen