Præster

Sognepræst Anna-Mette Korshøj Jørgensen
Hostrupvej 24, Lem
7860 Spøttrup
Tlf. 97 56 82 70
Mail amkj@km.dk

Sognepræst Jakob Fløe Nielsen
Nymøllevej 9, Rødding
7860 Spøttrup
Tlf. 97 56 10 44
Fax 97 56 10 34
Mail jfn@km.dk